Każda firma zobowiązana jest do przeprowadzenia

bhp-pulsar.plKażdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przed rozpoczęciem wykonywania czynności na stanowisku musi przejść obowiązkowo badania medycyny pracy a także szkolenie BHP.
Jest to niezwykle ważne, aby każdy pracownik zapoznał ze wszystkimi regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy zanim jeszcze do niej przystąpi. Kabhp-pulsar.pl .

Widok do druku:

bhp-pulsar.pl